Altres

Depenent de la càrrega a soportar podran fabricar-se estants en diferents gruixos i malles i corresponents acabats.

Tipus

Piezas de sujeción

Peces de subjecció

Estanterias

Estants

estanterias

Estants

estanterias

Estants

Alcorques

Escocells

formas

Formes

Dades tècniques

Piezas SujeciónPeces de subjecció

Existeixen diferents tipus de peces depenent de les malles. La funció d’aquestes, tal com el seu nom indica, és subjetar les reixes a l’estructura d’obra o bé entre elles per a evitar el seu moviment

Imatges