Tipus de materials

En aquest apartat els hi mostrarem una part molt significativa dels materials amb els que subministrem les nostres religues, permetent així trobar alternatives a les necessitats específiques dels nostres clients.

ACER

Todo en Tramex fabrica amb acer de 1ª qualitat, partint sempre de la bobina, rebutjant 2ªs i topes de 3ª. La qualitat utilitzada al nostre TRAMEX és la de l’acer decapat S235JR i S275JR, podent, a petició del client, fer-los en qualsevol altra qualitat. El baix contingut en Silici del nostre acer facilita la correcta adhesió del galvanitzat proporcionant un acabat uniforme i de gran resistència contra la corrosió i el medi.

ACER INOX

L’acer AISI-304, cromo-níquel, és el més utilitzat dins dels tipus d’acer inoxidable, ja que representa molt bones característiques respecte a la corrosió i la higiene, sent imprescindible la seva utilització a la indústria alimentaria, laboratoris químics, plantes embotelladores, hospitals, etc. En cas de que sigui necessària una major resistència als àcids i existeixi major risc de corrosió, pot utilitzar-se  AISI-316 L, cromo níquel amb una aleació de mobdilé. La resistència a la deformació dels acers inoxidables és d’una gran qualitat estructural a qualsevol temperatura, no és inflamable i en cas d’incendi els gasos produïts no són nocius.

ACER CORTEN

És una classe d’acer amb una composició química que permet que la seva oxidació tingui unes característiques específiques. En la oxidació superficial d’aquest acer es crea una capa d’óxid impermeable a l’agua i al vapor de l’agua que evita l’oxidació de l’acer a l’interior. L’acer corten té un alt contingut de coure, cromo i níquel que fa que adquereixi un  color vermellós ataronjat variant de tonalitat segons el grau d’oxidació. Des del punt de vista artístic, el seu color i les seves qualitats químicas són molt valorades per escultors i arquitectes, estant molt present a la carpinteria i decoració modernes, tant vertical como horitzontal.

ALUMINI

L’alumini pur és un material tou i de poca resistència mecànica, però pot formar  aleacions amb altres elements per a augmentar la seva resistència i adquirir vàries propietats útils. Les aleacions de l’alumini són lleugeres, fortes i de fàcil manipulació per a molts processos en metal·listeria, el que ens permet alleujar pes en aplicacions que així ho requereixin. Ex. Dipòsits, fals sostres, façanes, vaixells, maquinària, etc. Acceptant a més gran varietat d’acabats.

Altra propietat de l’alumini és la seva resistència a la corrosió, pel que és molt apreciat en la construcció. Els nostres emparrillats són construïts amb alumini 1050H, qualsevol altra qualitat no dificulta la seva fabricació sobre comanda.

P.R.F.V.

Les religues de P.R.F.V. (Poliester Reforzat amb Fibra de Vidre*) convinen els fils de Fibra de vidre amb resina termoendurible per formar un panell fort i moldejat en una peça, destinada la seva utilització on hagi que soportar i garantitzar els efectes de la corrosió i els impactes del medi ambient.*La resina de poliester confereix la força precisa al sistema i determina la resistència química del producte. Porta incorporats agents protectors contra els raigs ultravioleta.*Fibra de vidre disposada de forma contínua i en una proporció del 30%, garantitza les millors característiques mecàniques. *Sílice d’adequada granulometría disposada en la part superior de la religa, proporcionen la màxima capacitat antilliscant a l’entramat.