Acabats

Taula d’acabats

MATERIAL ACABAT
Acer  al carboni Sense galvanitzar Galvanitzat Pintat
Acer Inoxidable 304-316 Decapat Electropulit Passivat
Alumini Sense tractament Anoditzat Lacat

Taula de models

Descarregui aquí el pdf amb la relació entre models acabats de que disposem.